Contact Bestuur

 A.H.D. BESTUUR

Naam

AHD

Functie

ALGEMEEN NUMMER

Telefoonnummer

06-510.601.47

Nico Petit voorzitter 077-4662316
Ans Gommans secretaris / penningmeester 077-4663236
Corrie op den Drink contactpersoon / coördinator 06-510.601.47
Jeanne Knoops bestuurslid    077-4661898
Kapelaan R.Maenen  geestelijk adviseur 077-4661850