Contact

De contactpersoon is de spil van de organisatie en coördineert alle diensten, regelt de afspraken met de hulpvragers. In de zeswekelijkse besprekingen worden de afspraken gemaakt met de vrijwilligers en de hulpvragers krijgen een lijstje met de diensten en personen.

Coördinator is Corrie op den Drink

T: 06 -103 725 42

E:

Indien nodig kunt u contact opnemen met de andere bestuursleden