Geschiedenis

 

DE OPZET

Op initiatief van de ouderenbond startte begin 1983 de planning voor de oprichting van een AHD in Meijel. Twee bestuurders uit de toenmalige ouderenbond (nu KBO) en de vrouwen bonden LVB (nu Zij Actief) en de VNKV (nu LKV), een vertegenwoordiger van het WMO (toen het gecoördineerd bejaardenwerk Westelijke Maasoever) en de directeur van het Meijelse bejaardenhuis gingen aan de slag.

Na enkele besprekingen over het doel, de opzet, de vrijwilligers en hun bekwaamheden, de bezetting, hoe om te gaan met PR enz. werden de Heer W. Strijbosch kandidaat voorzitter en Mevr. A. v.d.Weerden-van Lier kandidaat coördinatrice aan de werkgroep toegevoegd. Samen werden de besprekingen voortgezet, vrijwilligers gezocht en redelijk snel gevonden.

Al in de eerste bijeenkomst met de groep van 16 vrijwilligers wilden die, anders dan de werkgroep bedoelde, meteen aan de slag.

De werkgroep achtte het noodzakelijk dat de vrijwilligers van de AHD goed voorbereid van start zouden gaan. Om mensen in soms moeilijke of vreemde situaties daadwerkelijk te kunnen ondersteunen moet je wel van wanten weten. In het Weekbericht werd de nodige aandacht besteed aan opzet en bedoelingen van een AHD.

Op markante plaatsen (huisartsen, groene kruis, bibliotheek, gemeentehuis etc.) hingen zelf-ontworpen posters.

 

DE START

Op 1 december 1983 ging, eindelijk voor velen, de AHD van start. Op 3 december tijdens het wekelijkse spreekuur, in het groene kruis gebouw, kwam de eerste telefonische aanvraag binnen. Het bestuur vond dit geweldig en berichtte nog dezelfde dag alle vrijwilligers. Dat was het begin van vele aanvragen en hulpverleningen.

Een PR groepje vestigde via het Meijels Weekbericht maandelijks aandacht op de Algemene Hulpdienst. Praktische voorbeelden van hulpverlening werden omschreven, vrijwilligers kwamen aan het woord enz. Aldus werd het voor iedereen in Meijel duidelijk wat met de AHD bedoeld was en wat de AHD voor velen daadwerkelijk ging betekenen.

 

DE DOELSTELLING

De Stichting  AHD Meijel stelt zich ten doel het bieden van eenvoudige praktische burenhulp van mens tot mens.

Dit doel wordt bereikt door: 

  • hulp aan mensen in nood
  • het stimuleren van initiatieven bij leemten in de thuishulpverlening
  • het op hun taak voorbereiden en begeleiden van vrijwilligers

In overeenstemming met de statutaire doelstelling werden vooral in de eerste jaren van de Algemene Hulpdienst allerlei activiteiten ontplooid. Na 25 jaar profiteren hiervan nog velen die enige ondersteuning of verpozing behoeven. Bij een 25 jarig jubileum mogen de spots hierop gericht worden. Vrijwel vanaf de start in 1983 werd de soosdienst opgezet, die nog altijd voor een groot deel door vrijwilligers van de AHD verzorgd wordt. Zeven avonden per week kunnen bewoners van het zorgcentrum naar de recreatiezaal voor een kopje koffie, thee of ander drankje, of zomaar voor een praatje. Vanaf 1985 genieten vele bewoners van het zorgcentrum van de wandelingen die vrijwilligers van de AHD ‘s-zomers 2 keer per week met hen maken. Herhaaldelijk werden en worden de wandelaars door Meijelnaren uitgenodigd voor een kopje koffie in hun tuin of zomaar voor een praatje.

Op 12 januari 1987 startten drie Vrijwilligers vanuit de AHD met het Huiskamerproject voor mensen die wat moeilijk aan andere activiteiten van bijvoorbeeld de KBO kunnen deelnemen. Elke maandagmiddag worden de deelnemers in de recreatiezaal van het zorgcentrum verwacht. Daar kunnen zij kaarten, kienen of zomaar een praatje maken onder het genot van een kopje koffie of thee.

 

DE WERKZAAMHEDEN

Gebruikelijk is dat vrijwilligers en vrijwilligsters ca 8 keer per jaar vergaderen. Dat ging en gaat steeds in een gezellige sfeer en bevordert al 25 jaar lang de onderlinge goede contacten.

Een kijkje in de vergaderverslagen geeft een aardig beeld van het reilen en zeilen van de AHD:

Vanaf 3 november 1991 wonen enkele asielzoekers in Meijel. De gemeente betaalde voor eerste inkopen en het poetsen. De asielzoekers hebben er moeite mee dat zij niks mogen doen. Er wordt een advertentie opgehangen bij van Pol (huidige COOP) en bij de Edah (huidige JUMBO) voor een naaimachine. Zuster Agnesia begeleidt ons rond het thema “Positief denken“. Het wordt een zeer indringende en interessante avond. De jaarlijkse fiets/wandeltocht is weer uitgezet, dit maal in de richting van een pannenkoekenhuis. Iedere AHD'er gaat mee.

Het bestuur treedt in overleg met bewonerscommissie van het bejaardenoord. Thema: Vervoer in allerlei situaties die eigenlijk voor het bejaardenoord zijn. Uitgangspunt: AHD is geen taxibedrijf. In spoedgevallen wel present. Vier leden verlaten 2e Kerstdag hun huiselijke kerstsfeer om te gaan helpen met de broodmaaltijd in het bejaardenoord. Het wandelschema voor het komend seizoen wordt definitief vastgesteld. Ook het soos-schema voor de komende drie maanden wordt afgerond.

Het schema voor de 7 vaste taken wordt voor de komende 8 weken opgesteld. De pastoor verbaast zich over het gemak en de spontaniteit waarmee dit altijd gaat en heeft daarvoor grote waardering. Men vraagt zich af of de levensmiddelen-actie voor Polen nog zin heeft. Na uitvoerige discussie wordt besloten deze actie niet langer te houden. De gemeente heeft ons laten weten dat er nog 3 asielzoekers gezinnen naar Meijel komen. Besproken wordt wie de begeleiding op zich neemt. Tijdens de vergaderingen worden onder geheimhouding ervaringen uitgewisseld. Ingekomen stukken worden behandeld. De hulpaanvragen en de hulpverleningen worden geteld.

Hulp aanvragen

U kunt uw hulp aanvraag doen door contact op te nemen met de coördinator van de AHM:

Corrie op den Drink

Tel: 06 103 725 42

 

Algemene Hulpdienst Meijel logo 72x100

Proclaimer

Staan er fouten of onvolledige informatie op onze website? We doen er alles aan om deze site actueel, volledig en juist te houden. Mocht u toch een fout zien of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze site hiermee te verbeteren. U kunt reageren via het e-mailadres op de contactpagina.